Home

Welkom op de website van Administratie- en Adviesburo E. van Tunen. Een bedrijf dat vanaf 1986 bestaat en nog ouderwets een kantoor aan huis heeft. Maar wel op een moderne wijze werkt.

Het buro heeft diverse afdelingen waarvan de Boekhouding- en de Belastingtak de belangrijkste zijn. Belastingaangiften worden verzorgd voor particulieren en ondernemingen, voor alle mogelijke soorten aangiften.

Door de vele schandalen in de laatste jaren (en de nog te verwachten schandalen in de nabije toekomst) is het geruststellend om te weten dat er GEEN accountants rondlopen in het kantoor, een pre voor wie geen knollen voor citroenen willen kopen. Het leek enige tijd goed te gaan, maar nee hoor

De laatste voorbeelden?

uitspraak accountantskamer 18-12-2015:

Een registeraccountant van KPMG geeft goedkeurende verklaringen af bij de jaarrekeningen 2008 en 2009 van rundvleesverwerker Weyl. Voordat hij zelf verantwoordelijk wordt voor de controle maakt hij deel uit van het controleteam. De controlerend accountant van vleesverwerker Weyl was zeer onoplettend en veel te onkritisch. Hij had meer oog moeten hebben voor de frauderisico's. Gevolg Weyl ging failliet door fraude.

Nog een van 17-12-2015:

Een accountant vestigt stiekem een pandrecht op de vorderingen van een klant, met toestemming van één van de twee aandeelhouders. De accountant had de andere aandeelhouder moeten vragen of die akkoord was. Gevolg: ruzie.

En van 30-11-2015:

Een extern accountant (Jeroen M) heeft drie jaarrekeningen van Eurocommerce goedgekeurd, terwijl hij zijn controlewerkzaamheden te oppervlakkig en niet professioneel-kritisch genoeg had uitgevoerd. Gevolg: Eurocommerce ging failliet.

Omdat het zo tekenend is, nog eentje uit het 4e kwartaal van 2015:

http://www.rtlz.nl/business/bedrijven/miljoenenclaim-accountants-deloitte-en-ey-om-botenhandel 09-10-2015: De grote accountantskantoren Deloitte en EY hebben een miljoenenclaim van de Belastingdienst gekregen vanwege het meewerken aan belastingontduiking.

Dit betreft het aanbieden van een constructie om luxe jachten die gekocht werden niet op eigen naam te zetten, maar het in een belastingparadijs op naam van een bedrijfje zetten en vervolgens de boot dan weer te huren. Voila, de BTW wordt omzeild.

(wordt ongetwijfeld later vervolgd).

Kijk gerust rond op deze site en als er vragen zijn, schroom niet om contact te zoeken.